Tworzenie nazwy to złożony proces składający się z kilku etapów
m.in. skrupulatnie wypełniony brief pozwala na stworzenie optymalnej nazwy.

ZASTRZEŻENIE NAZWY
W URZĘDZIE PATENTOWYM
Identyfikacja werbalna oraz wizualna firmy to, w obliczu stale rosnącej konkurencji, podstawa zaistnienia na rynku. Realizację strategii marki należy rozpocząć od dobrze dobranej nazwy marketingowej. Dotyczy to każdego przedsiębiorstwa, a tym bardziej małych firm, których na początku nie będzie stać na szerokie działania reklamowe.

Zastrzeżenie wybranej nazwy w Urzędzie Patentowym RP zapewnia wyłączność na jej używanie. Rezerwując nazwę unikniesz sytuacji, w której ktoś inny wybiera tę samą lub podobną nazwę do swojego produktu. Rejestracja nazwy pozwoli ustrzec firmę przed nieuczciwą konkurencją.

Aby zastrzec nazwę należy złożyć podanie w Urzędzie Patentowym, który udziela prawa ochronnego na znaki towarowe, mogą to być np. nazwa firmy lub firmowe logo.

Dokumenty wymagane do zastrzeżenia nazwy można składać osobiście w Urzędzie Patentowym RP lub przez pełnomocnika. Wraz z fotografią nazwy lub z innym dokumentem umożliwiającym jej powielanie, należy uiścić opłatę w wysokości 550 zł oraz dodatkowo 120 zł za każdą klasę towarową.

Przed złożeniem podania o rejestrację nazwy należy sprawdzić czy taka sama lub podobna nazwa nie została wcześniej zarezerwowana, badaniem tzw. czystości znaku zajmują się rzecznicy patentowi.

Dwa miesiące od wpłynięcia podania, UP nadaje tzw. numer zgłoszenia. Dopiero po przeprowadzeniu badań, po około dwóch latach, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego.

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat. Aby zostało przedłużone na kolejną dekadę należy złożyć wniosek do UP przed upływem terminu, lecz nie wcześniej niż rok przed końcem upływającego okresu. Wraz z wnioskiem należy również wnieść należną opłatę za ochronę.

CreoINFO
Znaczenie domeny
Internet to obecnie najważniejsze źródło wiedzy i informacji, które zdominowało także biznes. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien dążyć do tego, aby jego firma zaistniała w sieci. Pierwszym krokiem jest rezerwacja domeny.
Nazewnicze wpadki
Tworzenie nazwy nie polega na jej “wymyślaniu”. Proces kreacji to konstruowanie, poszukiwanie, a następnie skrupulatna weryfikacja stworzonych propozycji. ...
Zastrzeżenie nazwy
Zastrzeżenie wybranej nazwy w Urzędzie Patentowym RP zapewnia wyłączność na jej używanie. Rezerwując nazwę unikniesz sytuacji, w której ktoś inny wybiera tę samą lub podobną nazwę do swojego produktu.