Tworzenie nazwy to złożony proces składający się z kilku etapów
m.in. skrupulatnie wypełniony brief pozwala na stworzenie optymalnej nazwy.

CreoINFO

ZNACZENIE DOMENY
Internet to obecnie najważniejsze źródło wiedzy i informacji, które zdominowało także biznes. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien dążyć do tego, aby jego firma zaistniała w sieci. Pierwszym krokiem jest rezerwacja domeny. [WIĘCEJ]

NAZEWNICZE WPADKI
Tworzenie nazwy nie polega na jej “wymyślaniu”. Proces kreacji to konstruowanie, poszukiwanie, a następnie skrupulatna weryfikacja stworzonych propozycji. Wszystko po to, aby nie tylko dopasować nazwę do produktu i uczynić z niej komunikat aktywny marketingowo, ale również aby móc ustrzec się przed nazewniczymi wpadkami i błędami. [WIĘCEJ]

Zastrzeżenie nazwy
Zastrzeżenie wybranej nazwy w Urzędzie Patentowym RP zapewnia wyłączność na jej używanie.
Rezerwując nazwę unikniesz sytuacji, w której ktoś inny wybiera tę samą lub podobną nazwę do swojego produktu. [WIĘCEJ]